Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Novinky

Bystroň Group dokončil na jaře rekonstrukci Bílého domu

21.05.2015 Zdroj: BYSTROŇ Group

Dolní oblast Vítkovic (zkráceně DOV) patří k současným chloubám města Ostravy a vyhledávaným turistickým cílům v České republice. Pro zkvalitnění návštěvnického servisu jsme v DOV dostali za úkol vybudovat nové návštěvnické a administrativní centrum. V uplynulém půl roce jsme ho vytvořili z původního velína vysoké pece číslo jedna.

Nově zrevitalizovaná budova obložená sněhobílými glazurovanými panely po dokončení vyniká v areálu plném železa a betonu. Jsme pyšní, že se náš Bílý dům stal novou dominantou areálu v Dolní oblasti Vítkovic.

Blíže se revitalizaci velína vysoké pece číslo jedna budeme věnovat v našem dalším čísle Bystroň Journalu, který pro vás chystáme na první polovinu června.