Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Novinky

Společnost Bystroň Group obdržela Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje

17.06.2015 Zdroj: Bystroň Group

Včera porota soutěže Stavba Moravskoslezského kraje 2014 pod vedením jejího předsedy Ing. Milana Balabána udělila společnosti Bystroň Group Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za přestavbu a přístavbu pavilonu vodního ptactva na  Pavilon evoluce v ZOO Ostrava. Pavilon evoluce byl největší investiční akcí v historii ZOO Ostrava. V nové moderní expozici našla svůj domov kromě šimpanzů i další zvířata. Mnohem větší životní prostor než doposud získala např. světově unikátní skupina vzácných kočkodanů Dianiných. Postupně však přibydou také nová zvířata i celé skupiny doposud nikdy nechovaných ryb, obojživelníků, plazů, zástupci hmyzu či bezobratlých. To vše je doplněno moderním sociálním zařízením pro návštěvníky, restaurací i interaktivními vzdělávacími prvky, dětským hracím koutkem a restaurací. Pořadatelem soutěže Stavba Moravskoslezského kraje je Moravskoslezský kraj ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR, Obcí architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.