Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Novinky

Bystroň Group spouští 1. března novou marketingovou kampaň „Naše stavby mění kraj“

01.03.2016 Zdroj: Bystroň Group

Akciová společnost Bystroň Group - jedna z nejvýznamnějších stavebních společností Moravskoslezského kraje – spouští prvního března novou marketingovou kampaň „Naše stavby mění kraj.“

„Minulý rok jsme v Bystroň Group oslavili 20 let působení na trhu. Naše společnost během té doby prošla dynamickým vývojem,“ říká zakladatel společnosti a její výkonný ředitel Michal Bystroň.

Z malé stavební společnosti, která se na přelomu tisíciletí začala koncentrovat na revitalizace bytových domů, se postupem času stala velká stavební skupina, která působí v největších městech České republiky a realizuje také významné stavební zakázky v Moravskoslezském kraji.

„Přestože si laická veřejnost stále spojuje naši firmu se zateplováním, hlavním předmětem naší činnosti jsou již dávno dodávky v průmyslové a bytové výstavbě, dodávky v oblasti občanského stavitelství a modernizace a rekonstrukce staveb pro veřejné i privátní investory,“ říká výkonný ředitel společnosti Bystroň Group Michal Bystroň.

Bystroň Group je podepsána pod mnoha zajímavými projekty. Firma například realizovala přestavbu zastaralého pavilonu vodního ptactva na moderní Pavilon Evoluce, jehož součástí je největší samonosná nerezová síť v Evropě. Za nejambicióznější projekt ve více než 50leté historii ostravské ZOO získala Bystroň Group Cenu hejtmana MS kraje v soutěži Stavba Moravskoslezského kraje 2014.

Bystroň Goup rovněž stojí za futuristickou stavbou administrativní budovy privátního dopravce Pospiech SD v Ostravě. Zrcadlová stavba s vypouklými okny, která je přezdívaná ponorka, byla postavena z 20 unimobuněk a vyvolala velkou pozornost zejména v obci architektů.

V minulém roce Bystroň Group postavila moderní autosalón pro společnost SUPERAUTA na Slezské Ostravě nebo vybudovala novou moderní sportovní arénu pro vysokoškoláky v areálu VŠB-TU v Ostravě Porubě. Jako bílý klenot se pak skví sněhobílá administrativní budova návštěvnického centra Dolní oblasti Vítkovic.

V posledních týdnech vzbudila velkou vlnu zájmu také nejnovější stavba Domu s pečovatelskou služnou ve Studénce, která završuje rozsáhlý proces transformace sociálních služeb na severní Moravě. V moderním objektu naleznou útočiště lidé s postižením, kteří potřebují trvalou péči.

„Všechny tyto stavby, na které jsme velmi pyšní, demonstrují postupnou transformaci Moravskoslezského kraje. Proto jsme se rozhodli připomenout je veřejnosti. Od března se všechny tyto stavby stanou našimi pomyslnými reklamními tvářemi,“ říká závěrem výkonný ředitel Bystroň Group Michal Bystroň.