Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Akciová společnost BYSTROŇ Group pomocí zateplení a výměny oken šetří vlastníkům domů a bytů až 40 % jejich ročních nákladů na vytápění. Díky novým plastovým oknům v kombinaci se zateplením mizí problémy s plísní, hlukem a prachem. Díky nám vzrůstá kvalita a komfort bydlení, domy získávají nový vzhled a také až o 20 % vyšší hodnotu.

BYTOVÉ STAVBY

Komplexní revitalizace bytových domů: Revitalizujeme bytové domy na městských sídlištích a v uličních blocích, provádíme zateplování fasád, sanaci a statické zajištění defektů železobetonových konstrukcí, zasklívání lodžií, výměnu oken, vstupních dveří, rekonstrukce domovních rozvodů elektřiny, vody, kanalizace a plynu, generální opravy střech, výměny výtahů.

TECHNOLOGICKÉ CELKY

Dodávky elektro: Zajišťujeme dodávky a služby v oblasti elektroinstalací průmyslové, občanské a bytové výstavby.
Dodávky technických zařízení budov: Provádíme dodávky a montáž větracích, klimatizačních zařízení, měření a regulaci, vybavení gastrocenter v průmyslové, občanské a bytové výstavbě.
Snížení energetické náročnosti budov: Poskytujeme dílčí i celkové dodávky tepelných zařízení jako jsou kotelny, nebo tepelná čerpadla, dále dodávky solárních a fotovoltaických systémů, regulace otopných soustav ústředního vytápění apod., snižujeme energetické třídy budov.

OSTATNÍ SLUŽBY:

Izolace proti vodě: Provádíme hydroizolace střech a hydroizolace spodní stavby objektů vč. podřezávání budov, u kterých chybí izolace proti vodě a zemní vlhkosti, nebo byla tato izolace různými vlivy narušena (poddolování, konstrukční vady panelové výstavby apod.).
Sanace betonových konstrukcí: Děláme hloubkové ošetření zkorodované výztuže, doplnění výtluků novou betonovou směsí pro sanace tak, aby došlo ke spojení starých a nových vrstev betonové konstrukce s ocelovou výztuží a tím k obnově pevnostních vlastností betonové konstrukce.
Sanace omítek zděných konstrukcí: Zabezpečujeme sanace vlhkého suterénního zdiva pomocí několika sanačních omítkových systémů.
Sádrokartonářské práce: Provádíme půdní vestavby ze sádrokartónu, kazetové podhledy a sádrokartonářské práce.
Obkladačské a pokládkové práce: Realizujeme pokládku keramických obkladů a dlažeb, kladení PVC podlah, dřevěných a laminátových podlah a pokládku koberců včetně speciálních povrchů, dále provádíme pokládky zámkové a betonové dlažby.
Voda-plyn-topení: Děláme veškeré vnitřní i venkovní přípojky a rozvody, včetně montáže výměníkových stanic a plynových kotelen.
Zámečnické práce: Zajišťujeme výrobu, montáže a dodávky nejen ocelových konstrukcí pro jednotlivé stavební celky jako schody, zábradlí, plošiny, stříšky, ale i ucelených nosných ocelových konstrukčních celků pro jednotlivé stavby.
Tesařské práce: Zajišťujeme výrobu, dodávku a montáž tesařských konstrukcí a truhlářských výrobků jako jsou obložení apod. včetně výroby bednění pro betonáž i výrobu forem a jejich montáž na stavbách.