/
  Kontaktní údaje   Mapa   Dotazník uchazeče o zaměstnaní

Dotazník uchazeče o zaměstnaní

Základní osobní údaje
Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:
Datum narození:
Ulice (včetně č.p.):
Město (obec):
PSČ:
E-mail:
Mobilní telefon:
Jiný telefon:
Vzdělání
Nejvyšší dosažené vzdělání:
Název školy:
Obor:
Rok ukončení:
Současný zaměstnavatel
Průběh zaměstnání uveďte tak, aby na prvním místě bylo uvedeno Vaše současné nebo poslední zaměstnání.
Název společnosti:
Pozice:
Zaměstnán od (rok):
Zaměstnán do (rok):
Předchozí zaměstnavatel
Název společnosti:
Pozice:
Zaměstnán od (rok):
Zaměstnán do (rok):
Předchozí zaměstnavatel
Název společnosti:
Pozice:
Zaměstnán od (rok):
Zaměstnán do (rok):
Popis vaší profese
Autorizace; certifikace; oprávnění; jeřábnický, svářečský průkaz, a jiné.
Popis vaší profese:
Typ školení/kurzu:
Znalosti práce s PC
Word:
Excel:
PowerPoint:
Outlook:
Internet:
Jiné:
Jazykové znalosti
Angličtina:
Němčina:
Jiné:
Úroveň:
Jiné:
Úroveň:
Soubory příloh
Zde můžete přiložit Váš životopis, reference, motivační dopis a jiné. Maximální velikost jednoho souboru je cca 1MB, větší soubory budou ignorovány.
Potvrzení odeslání
Společnost BYSTROŇ - zateplení a.s. IČ 278 00 464 prohlašuje, že veškeré poskytnuté údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro vlastní potřebu a že tyto údaje neposkytne třetím stranám.
Prohlašuji, že v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů, odesláním tohoto formuláře souhlasím se zpracováním veškerých osobních údajů poskytnutých společnosti BYSTROŇ - zateplení a.s. Tyto údaje poskytuji za účelem získání zaměstnání. Svůj souhlas uděluji na dobu 12 měsíců od data odeslání tohoto dotazníku.