Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Etický kodex BYSTROŇ Group

Ambicí společnosti BYSTROŇ Group je vytvářet pro zákazníky vysokou přidanou hodnotu, být uznávaným členem společnosti a podílet se na rozvoji České republiky.

 

Proto ve společnosti BYSTROŇ Group:

  • Veškerý zisk zdaňujeme v ČR a nevyvážíme náš profit ani otevřeně ani skrytě do zahraničí.
  • Naše chování vůči všem zákazníkům, zaměstnancům, dodavatelům práce i materiálu, vládním a kontrolním úřadům, konkurentům, médiím a vůči společnosti je jako celek bezúhonné.
  • Plníme své závazky a přebíráme osobní odpovědnost za své jednání.
  • Slibujeme jen to, co můžeme dodržet. Zainteresované strany neuvádíme v omyl. Naše hospodaření je zcela transparentní.
  • S našimi klienty i dodavateli jednáme čestně a zdvořile. Podporujeme rovnost šancí a prostředí, které se vyznačuje čestným chováním.
  • Bojujeme proti korupci. Dodržujeme všechny právní normy a předpisy stejně jako směrnice a další standardy. Vytváříme prvotřídní prostředí pro kontrolu a dodržování právních norem a postupů.