Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Firemní údaje

Obchodní název:

BYSTROŇ Group a.s.

IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

 

Právnická forma:

Akciová společnost

Společnost BYSTROŇ Group a.s. ja zapsána v obchodním rejstříku Oddíl B, vložka 3238, vedený u Krajského soudu v Ostravě.

 

Bankovní spojení:

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s. pobočka Ostrava, Hollarova 5, č.ú.: 214705057/0300

 

 

Výpis z obchodního rejstříku:

Výpis z obchodního rejstříku

 

Osvědčení o registraci FU:

Osvědčení o registraci FU