Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Historie

Společnost BYSTROŇ Group má za sebou již téměř dvacetiletou historii během které prošla nejen změnami struktury firmy, ale i jejího názvu. V roce 1994 vznikla firma Bystroň-stavitel jako ryze stavební firma, která se zabývala realizací různých stavebních zakázek. V uplynulých letech firma Bystroň-stavitel opustila tento velmi silně konkurenčně obsazený obor pozemního stavitelství, kde se několik let zabývala kompletním servisem soustředěné výstavby rodinných domů na klíč. Rozhodli jsme se nekonkurovat velkým společnostem a jít cestou specializace. Od roku 2001 se naše firma, tehdy ještě Bystroň-stavitel začala specializovat na zateplování domů, revitalizace a samonivelační lité podlahy. V roce 2008 se firma Bystroň-stavitel přetransformovala na akciovou společnost BYSTROŇ-zateplení, a.s. Další rozvoj firmy  vedl koncem roku 2012 ke změně názvu společnosti na BYSTROŇ Group.