Historie   Profil BYSTROŇ Group   Profil BYSTROŇ Group (EN)   Bystroň journal   Firemní údaje   Etický kodex BYSTROŇ Group   Certifikáty   Ocenění   Zaměstnání   Informační systém   Enviromentální politika   Politika BOZP   Politika jakosti   Sponzoring   Top 10 stavby

Politika jakosti

Politikou a strategií společnosti Bystroň Group je zvyšování spokojenosti zákazníků s našimi službami. Zaváděním certifikovaného manažerského systému řízení jakosti zkvalitňujeme naše procesy a postupy. Náš integrovaný manažerský systém odpovídá normám ČSN EN ISO 9001:2008, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2008.

 

Přes veškerou naši snahu a předvídavost se stane, že při výstavbě nastanou nečekané problémy, které je potřeba řešit. Pro případ neočekávané události jsme pojištěni za škody způsobené vlastní činností a rovněž máme pojištění montážních rizik. Výše pojistky činí 30 miliónů korun respektive 140 milionů korun a zpravidla několikanásobně přesahuje náklady na jednotlivé zakázky.

Ve vztahu k hodnotám a rozvoji společnosti

 • klademe důraz na dosažení stability a zlepšování jakosti našich služeb procesně orientovaným systémem jakosti ve všech našich procesech,
 • klademe důraz na využívání nejnovějších poznatků při řízení lidských zdrojů,
 • chceme rozšiřovat naše aktivity o další činnosti, abychom nebyli závislí na jednom druhu podnikatelských aktivit
 • naším záměrem je zakoupení nemovitosti pro sídlo firmy a skladové prostory v místě vhodné dopravní obslužnosti

Ve vztahu k zákazníkům

 • preferujeme zvyšování oboustranné důvěry vzájemným představením managementu a upřednostněním osobního jednání u subdodávek,
 • vycházíme vstříc požadavkům zákazníka s důrazem na co nejpřesnější získávání parametrů zakázek a objektivních a úplných informací.
 • specializujeme se na nabídku oprav a údržby fasád a podlah na Ostravsku a v blízkém okolí – panelová výstavba – v duchu hesla „Ostrava v barvách – zateplením za hezčí Ostravu“

Ve vztahu k zaměstnancům

 • usilujeme o budování korektních vztahů se svými zaměstnanci, neboť si uvědomujeme, že výkon a dobré jméno společnosti jsou dány kvalitou jejích zaměstnanců.
 • zvyšujeme odbornou úroveň znalostí zaměstnanců na všech úrovních

Ve vztahu k dodavatelům

 • budujeme kvalitní spolupráci s dodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů,
 • klademe důraz na odběr dodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně
 • protože naše podnikání je z velké části závislé na našich dodavatelích, vytváříme si takové formy spolupráce, abychom byli úspěšní a spolupracovali jen s těmi nejlepšími dodavateli