Bystroň pro obce, města a kraje   Bystroň pro privátní investory   Bystroň pro SVJ a bytová družstva

Výstavba a rekonstrukce

OBČANSKÉ STAVBY

Výstavba a modernizace objektů ve vlastnictví krajů, měst a obcí: Stavíme a modernizujeme nemocnice, školy a školky, dětská hřiště, domovy důchodců, kina a divadla, revitalizujeme radnice a budovy obecních úřadů. Výstavba a modernizace objektů v privátní sféře: Pro privátní sektor stavíme a modernizujeme sportovní centra, zábavné parky, revitalizujeme kancelářské budovy.
Rekonstrukce historických budov: Máme zkušenosti s rekonstrukcemi historických budov a jejich přeměnami v objekty splňující požadavky 21. století při zachování jejich historického rázu.

BYTOVÉ STAVBY

Komplexní revitalizace bytových domů: Revitalizujeme bytové domy na městských sídlištích a v uličních blocích, provádíme zateplování fasád, sanaci a statické zajištění defektů železobetonových konstrukcí, zasklívání lodžií, výměnu oken, vstupních dveří, rekonstrukce domovních rozvodů elektřiny, vody, kanalizace a plynu, generální opravy střech, výměny výtahů.
Developerské projekty: Díky našim zkušenostem s rekonstrukcemi bytových domů a novostavbami, dokážeme realizovat developerské projekty na zelené louce. Díky mnohaleté zkušenosti s výrobci a dodavateli materiálů pro bytovou výstavbu máme s našimi dodavateli vyjednány velmi příznivé ceny. Jako generální dodavatel se na základě projektové dokumentace postaráme o vše na klíč včetně financování nebo finálního kolaudačního řízení.

 

PRŮMYSLOVÉ STAVBY

Skladová a logistická centra, průmyslové areály: Během krátké doby jsme schopni realizovat komplexní zakázku na výstavbu skladových areálů a logistických center na zelené louce.
Výrobní haly: Stavíme výrobní a skladovací haly podle potřeb zákazníků.
Rekonstrukce a obnova starých průmyslových areálů: Zabýváme se brownfieldy a revitalizujeme staré průmyslové areály na obchodně podnikatelské areály.

 

INŽENÝRSKÉ A LINIOVÉ STAVBY

Technická vybavenost, terénní a sadové úpravy: Zabezpečujeme technickou vybavenost měst a obcí, provádíme zemní práce a výstavbu inženýrských sítí, terénní i sadové úpravy.
Mosty a jiné železobetonové stavby: Díky mnohaletým zkušenostem se sanacemi železobetonových konstrukcí, provádíme statické zajištění a rekonstrukce betonových mostních pilířů.
Zajišťovací a ochranné stavby: Provádíme výstavbu protihlukových stěn, provádíme i ostatní protihluková opatření, výstavbu monolitických opěrných stěn.

TECHNOLOGICKÉ CELKY

Dodávky elektro: Zajišťujeme dodávky a služby v oblasti elektroinstalací průmyslové, občanské a bytové výstavby. Dodávky technických zařízení budov: Provádíme dodávky a montáž větracích, klimatizačních zařízení, měření a regulaci, vybavení gastrocenter v průmyslové, občanské a bytové výstavbě.
Snížení energetické náročnosti budov: Poskytujeme dílčí i celkové dodávky tepelných zařízení jako jsou kotelny, nebo tepelná čerpadla, dále dodávky solárních a fotovoltaických systémů, regulace otopných soustav ústředního vytápění apod., snižujeme energetické třídy budov.

OSTATNÍ SLUŽBY:

Izolace proti vodě: Provádíme hydroizolace střech a hydroizolace spodní stavby objektů vč. podřezávání budov, u kterých chybí izolace proti vodě a zemní vlhkosti, nebo byla tato izolace různými vlivy narušena (poddolování, konstrukční vady panelové výstavby apod.).
Sanace betonových konstrukcí: Děláme hloubkové ošetření zkorodované výztuže, doplnění výtluků novou betonovou směsí pro sanace tak, aby došlo ke spojení starých a nových vrstev betonové konstrukce s ocelovou výztuží a tím k obnově pevnostních vlastností betonové konstrukce.
Sanace omítek zděných konstrukcí: Zabezpečujeme sanace vlhkého suterénního zdiva pomocí několika sanačních omítkových systémů.
Sádrokartonářské práce: Provádíme půdní vestavby ze sádrokartónu, kazetové podhledy a sádrokartonářské práce.
Obkladačské a pokládkové práce: Realizujeme pokládku keramických obkladů a dlažeb, kladení PVC podlah, dřevěných a laminátových podlah a pokládku koberců včetně speciálních povrchů, dále provádíme pokládky zámkové a betonové dlažby. Voda-plyn-topení: Děláme veškeré vnitřní i venkovní přípojky a rozvody, včetně montáže výměníkových stanic a plynových kotelen.
Zámečnické práce: Zajišťujeme výrobu, montáže a dodávky nejen ocelových konstrukcí pro jednotlivé stavební celky jako schody, zábradlí, plošiny, stříšky, ale i ucelených nosných ocelových konstrukčních celků pro jednotlivé stavby. Tesařské práce: Zajišťujeme výrobu, dodávku a montáž tesařských konstrukcí a truhlářských výrobků jako jsou obložení apod. včetně výroby bednění pro betonáž i výrobu forem a jejich montáž na stavbách.